Caroline Jönsson

Caroline Jönsson - en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup

Forfatter: Anne Holm Christensen

Bogen om Caroline Jönsson er en fortælling om en landarbejderslægt, der lever og arbejder i trekantområdet Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup i 150 år.

Københavns Vestegn gennemgik i årene 1800 til 1960-erne en gennemgribende forandring fra landbrugssamfund til by- og industrisamfund, og Vestegnen blev af politikerne udset til at være det nye boligområde for de mange, der flyttede ud fra storbyen København til omegnens lejlighedskomplekser eller parcelhusområder efter 2. verdenskrig.

I området Glostrup, Vallensbæk og Vridsløselille foregik byudviklingen med en sådan hast, at egnen er vanskeligt genkendelig i dag. Selvom man ser godt efter, er der kun svage spor af den oprindelige Glostrup landsby. Store dele af Vallensbæk kommune er omdannet til beboelsesområder, hvilket også gælder det tidligere Vridsløselille, nuværende Albertslund. Vridsløselille landsby, Gammel Vridsløse, har næsten uberørt haft held til at gemme sig bag de store boligblokke ud mod Roskildevej.

Caroline Jönssons familie har gjort hele udviklingen med. Som daglejere, tjenestekarle og – piger ved Vestegnens landbrug, banevogter i Glostrup ved København-Roskildebanen og håndværkere med arbejde på de mange nye byggeprojekter har familiens medlemmer både arbejdsmæssigt og privat været en del af den store omstilling fra landbrugssamfund til bysamfund.

Forlaget Vitae

Antal sider: 141

ISBN 978-87-997300-3-2

Sidestørrelse: 155 x 230 mm

Kan købes, hvor du plejer at købe bøger.

Kan lånes på biblioteket som fysisk bog.

Udkom i 2. oplag d. 2. oktober 2017