Foredrag

Der tilbydes umiddelbart fem foredrag,

- men et foredrag kan skræddersys, hvis I har særlige ønsker

Foredrag 2022

 • D. 8. februar 2022 kl. 10 - 12. "Almindelige menneskers ualmindelige livsfortællinger". Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
 • D. 14. februar 2022 kl. 19 - 21.30. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III's vej 6, Fredericia. Trekantsområdets Slægtshistoriske Forening
 • D. 28. februar 2022 kl. 15-16.45. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Glostrup Bibliotek. FOF Københavns Omegn
 • D. 16. marts 2022 kl. 19 - 21: "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Folkeuniversitetet i Aalborg i samarbejde med Danske Slægtsforskere. Sted oplyses senere
 • D. 5. december 2022 kl. 13 - 15. "Bertil Widerberg - en kunstners liv og værker". Skovlunde Kirke. FOF Københavns Omegn

 

 

Foredrag 2021

 • D. 11. september 2021 kl. 13.00 - 14.00. "Guldalderen og Vestindien" sammen med forfatter Lise Bostrup. Hos boghandler Tissot og Koch, Adelgade 40, Præstø. I forbindelse med Gyldne Dage i Præstø
 • D. 19. oktober kl. 19.00 - 21.30: "Autentiske menneskers livsfortælling - en forfatteraften med Anne Holm Christensen". Marianne Christensen-arrangementer. Nørregade 18, Vordingborg
 • D. 26. oktober 2021 kl. 10.00 - 12.00. "Caroline Jönsson - En familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800 - 1965". Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, Taastrup. Kulturhøjskolen i Høje Taastrup. FOF Københavns omegn
 • D. 3. november 2021 kl. 9.30 - 12.30. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Seniorhøjskolen i Holbæk. Svinninge Bibliotek, Hovedgaden 59, 4520 Svinninge. LOF Holbæk
 • D. 8. november 2021 kl. 9.30 - 12.30: "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Seniorhøjskolen i Holbæk. Forsamlingshuset, Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød. LOF Holbæk
 • D. 9. november 2021 kl. 9.30 - 12.30. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Seniorhøjskolen i Holbæk. Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 Holbæk. LOF Holbæk
 • D. 9. november 2021 kl. 19 - 21: "Almindelige menneskers ualmindelige livsfortællinger". Marianne Christensen Arrangementer, Nørregade 18, 4760 Vordingborg. Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond
 • D. 10. november 2021 kl. 13 - 16. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Seniorhøjskolen i Holbæk. Seniorhøjskolen i Holbæk. Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 Holbæk. LOF Holbæk
 • D. 11. november 2021 kl. 9.30 - 12.30. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Seniorhøjskolen i Holbæk. Seniorhøjskolen i Holbæk. Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 Holbæk. LOF Holbæk

 

 

 

1. Foredrag

St. Thomas -mysteriet

 

— en familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København

I 2017 var det 100 år siden, Danmark solgte De Vestindiske Øer – nu U. S. Virgin Islands – til USA, og der har i den anledning været meget opmærksomhed om øerne. Foredraget giver et indblik i en dansk families dramatiske liv på De Vestindiske Øer og i København i slutningen af 1800-tallet.

 

Det handler historien om

Conrad Sorterup sejler som 23-årig i 1872 til De Vestindiske Øer for at begynde et nyt liv som digter. På skibet møder han Ida, de bliver gift, og sammen får de fem børn. Med fortællingen om de to unges og børnenes liv bliver vi vidne til en familiesaga, der viser, at virkeligheden ofte overgår vores fantasi.

I historien, der bygger på virkelige hændelser, følger vi familien fra rejseeventyrets begyndelse til børnene er blevet unge voksne i København. Livet under palmerne i det varme Vestindien står i voldsom kontrast til resten af børnenes opvækst i det kolde og nok så uvenlige Danmark, hvor de bliver splittet op mellem flere plejefamilier. Hverken deres fars forsvinden eller deres mors indlæggelse på Sankt Hans Hospital er passende emner nogen steder. Et af børnene vokser op hos en malermester, tre hos en kvindelig lærer og den yngste hos en kendt teaterdirektør, hvor datidens store kulturpersonligheder Edvard Brandes, Herman Bang og Holger Drachmann færdes.

Med stor energi og med endnu større modstand fra familie og venner kæmper den ældste søn for at samle sine søskende igen. Dagbøgerne bliver hans faste holdepunkt i den proces.

Foredraget bygger både på sønnens dagbøger og på et omfattende historisk kildemateriale. Det er rigt illustreret med samtidige fotos fra Vestindien og København.

St. Thomas-mysteriet – en familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København. Oktober 2018


2. Foredrag

Sådan skriver du en bog om din families liv

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles om.

 

På baggrund af tre bogudgivelser, der tager udgangspunkt i forskellige, autentiske personers historier, men også inddrager den historiske tid i samfundet, tilbyder jeg et foredrag om, hvordan du kan omsætte interessen for dine forgængere til læsbare historier for dine efterkommere - og måske for andre:

 

 • Hvordan foretager du en research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
 • Hvordan bygger du den gode historie op?
 • Kan du plukke enkelte historier ud af et helt liv?
 • Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
 • Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?

 

Bøgerne og historierne, jeg bruger som eksempel, er fortalt og bygget op på forskellig måde, men det gælder for alle, at de viser et tidsbillede, der kan interessere læsere uden for den tætte familiekreds. Alle bøger bliver forhandlet offentligt og kan lånes på biblioteket:

 • St. Thomas-mysteriet – en familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København. Oktober 2017
 • Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup. Oktober 2017 (2. oplag)
 • Vores liv – fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp. Maj 2018

 


3. Foredrag

Caroline Jönsson

Historien om Caroline Jönsson er en fortælling om en landarbejderslægt, der lever og arbejder i trekantområdet Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup igennem 150 år.

 

Slægtens medlemmer begynder omkring år 1800 en vandring fra andre dele af Sjælland til Københavns Vestegn, der i stigende grad fungerer som Københavns spisekammer. Her er arbejde at få for mange børn af landarbejdere fra Sjælland og øerne omkring, men også for de mange svenske landarbejderbørn, der ikke længere kan tjene til føden i det forarmede Sydsverige.

Vestegnen gennemgår i årene 1800 til 1960-erne en gennemgribende forandring fra landbrugssamfund til by- og industrisamfund, og den bliver af folketingspolitikerne udset til at være det nye boligområde for de mange, der flytter ud fra storbyen København til omegnens lejlighedskomplekser eller parcelhusområder efter 2. verdenskrig. I området Glostrup, Vallensbæk og Vridsløselille foregår byudviklingen med en sådan hast, at egnen er vanskeligt genkendelig i dag. Selvom man ser godt efter, er der kun svage spor af de oprindelige landsbyer.

 

Caroline Jönssons familie gør hele udviklingen med. Som daglejere, tjenestekarle og – piger ved Vestegnens landbrug, banevogtere i Glostrup ved København-Roskildebanen og håndværkere med arbejde på de mange nye byggeprojekter har familiens medlemmer både arbejdsmæssigt og privat været en del af den store omstilling fra landbrugssamfund til bysamfund.

Mød Caroline og hør, hvordan en fattig landarbejderfamilie navigerer i en periode af danmarkshistorien, hvor udviklingen går meget stærkt.

Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup. 2. oplag 2018


4. Foredrag

Lær af- og om de ældres liv

- foredrag for flere generationer om opvækst og voksenliv hos de, der er født i første halvdel af 1900-tallet

 

 • Tag dine forældre eller bedsteforældre under armen og nyd et foredrag, der giver jer baggrund for mange timers samtale om den ældre generations liv og livsvilkår
 • Brug det også som udgangspunkt for at tale om, hvordan livet er for de generationer, der er kommet til efter 2. Verdenskrig

 

Foredraget indeholder fortællinger om, hvordan det er at blive født tæt på, at kvinderne får valgret i Danmark. Hvor få boliger har både indlagt vand og elektricitet, og hvor penicillinbehandling endnu ikke er taget i brug ved alvorlige infektionssygdomme.

Hvor en dygtig husmor er i høj kurs, og hvor det tager 10,5 time at køre i tog fra København til Aarhus.

 

Hvordan er det at være barn og ung under 2. Verdenskrig - og som voksen at blive en del af velstandsstigningen i 1950’erne og 1960’erne? Hvad kommer ungdomsoprøret, kvindefrigørelsen og den ny teknologi i 1970’erne og 1980’erne til at betyde for de, der er født før 2. Verdenskrig?

Og hvordan er det at være mellem 80 og 100 år i dagens Danmark?

 

Lyt til de virkelige eksperter –

Fortællingen er bygget op over samtaler med 13 mennesker, der er mellem 80 og 100 år gamle. Ved foredraget vil samtaler (lydklip) blive inddraget, ligesom de historiske forløb vil blive illustreret og levendegjort ved hjælp af samtidige film- og lydklip fra historiske arkiver.

Et foredrag, som alle aldre kan blive klogere og måske også gladere af.

 

Foredraget tager udgangspunkt i bogen Vores liv – fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp af Lene Plambech og Anne Holm Christensen, 2018.

 

5. Foredrag

Almindelige menneskers ualmindelige livsfortællinger

Hvordan undersøger og beskriver vi autentiske personers liv?

Hvordan kan vi koble et menneskes livsfortælling med den historiske tid, fortællingen foregår i?

Hvordan kan du arbejde med at bevare ældre familiemedlemmers og venners historie?

 

Med udgangspunkt i fire af sine bøger vil Anne Holm Christensen fortælle om baggrunden for bøgerne og de metoder, hun anvender, når hun både går tæt på en persons historie og tæt på tiden, den foregår i.

Anne arbejder med såvel historiske som nulevende menneskers livsfortællinger, og hendes udgangspunkt er, at ethvert menneskes liv er interessant at gå i dybden med. Derfor handler foredraget ikke om kendisser, men om helt almindelige menneskers ualmindelige liv.

Dit og dine nærmestes liv rummer også mulighed for spændende samtaler og undersøgelser, og foredraget vil give ideer til, hvordan du med enkle metoder kan sikre dig dit nære familiemedlems eller din vens historie, så du selv og kommende generationer kan have glæde af den.

Aftenen vil udover Annes fortælling indeholde historiske billeder, lydklip, små filmklip og oplæsning af korte eksempler fra bøgerne.

De fire bøger er:

Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965

 

St. Thomas-mysteriet – en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København

 

Vores liv – fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp. (13 livsfortællinger suppleret med nedslag i danmarkshistorien i perioden 1920 til 2018)

 

Bertil Widerberg – en kunstners liv og værker

 

Foredrag 2020

d. 6. februar 2020 kl. 14 - 16: "St. Thomas-mysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Skælskør Bibliotek, Salen, Vestergade 4, Skælskør

d. 24. marts 2020 kl. 10.00 - 12.00: "Caroline Jönsson - en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965". Kulturhøjskolen Høje Taastrup. Poppel Allé 12, 2630 Taastrup/ AFLYST

d. 6. oktober 2020 kl. 13-15. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Græstedgården i Ølstykke. FOF Egedal

d. 20. oktober 2020 kl. 14-16. "St. Thomasmysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Sognegården 2A i Ringsted. FOF Syd- og Vestsjælland

- og så mangler vi en ny dato til det corona-aflyste foredrag: "Caroline Jönsson - en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965". Kulturhøjskolen i Høje Taastrup. FOF Københavns Omegn

Foredrag 2019

31. januar: "Sådan skriver du en bog om din families liv" - DIS Egedal Slægt & Data, Den Gamle Skole i Smørum, Smørum Bygade 35, kl. 19.00

10. april, kl. 9 - 11.40 : "Hvordan er det at blive gammel?" Foredrag på baggrund af bogen: "Vores liv - fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp". Foredraget er forbeholdt studerende på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde

11. april, kl. 8.40 - 11.10: "Hvordan er det at blive gammel?" Foredrag på baggrund af bogen: "Vores liv - fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp". Foredraget er forbeholdt studerende på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved

8. oktober: "Sådan skriver du en bog om din families liv", Slægtsforskning Kongeaaen, Knudepunktet, Kærhøjparken 19 i Vejen, kl. 19.00-21.00.

23. oktober: "St. Thomas-mysteriet", Café Florentz, Algade 13, Roskilde, kl. 14.00 - 16.00

14. november: "Sådan skriver du en bog om din families liv", Holbæk Bibliotek, Nygade 9, Holbæk, kl. 19.00 - 21.30