Foredrag

Der tilbydes umiddelbart tre foredrag,

- men et foredrag kan skræddersys, hvis I har særlige ønsker

Foredrag 2019

31. januar: "Sådan skriver du en bog om din families liv" - DIS Egedal Slægt & Data, Den Gamle Skole i Smørum, Smørum Bygade 35, kl. 19.00

10. april, kl. 9 - 11.40 : "Hvordan er det at blive gammel?" Foredrag på baggrund af bogen: "Vores liv - fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp". Foredraget er forbeholdt studerende på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde

11. april, kl. 8.40 - 11.10: "Hvordan er det at blive gammel?" Foredrag på baggrund af bogen: "Vores liv - fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp". Foredraget er forbeholdt studerende på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved

8. oktober: "Sådan skriver du en bog om din families liv", Slægtsforskning Kongeaaen i Vejen, kl. 19.00. Sted oplyses senere

Afholdte foredrag 2018:

 • d. 16. januar kl. 19 - 21. "Sådan skriver du en bog om din families liv". Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg. Arrangør: Folkeuniversitetet
 • d. 24. januar kl. 13.00 - 15.30. "St. Thomas-mysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, Valby
 • d. 30. januar kl. 19.30 - 21.30. "St. Thomas-mysteriet - en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København". Hellested Kirke, Hårlev
 • d. 5. marts kl. 19 - 21. "Sådan skriver du en bog om din families liv". Aalborg. Sted oplyses senere. Arrangør: Folkeuniversitetet
 • d. 6. marts kl. 19 - 21. "Sådan skriver du en bog om din families liv". Bibliotekets store sal, Stenstuegade 3, Slagelse. Arrangør: DIS-Danmark
 • 11. september: "Sådan skriver du en bog om din families liv." - Folkeuniversitetet i Hjørring

 • 21. september: "St. Thomas-mysteriet." - Sct. Peders Kirke, Næstved

 • 23. Oktober: "St. Thomas-mysteriet." - Café Risteriet, Nakskov

Listen bliver løbende opdateret.

1. Foredrag

St. Thomas -mysteriet

— en familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København

I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De Vestindiske Øer – nu U. S. Virgin Islands – til USA, og der har i den anledning været meget opmærksomhed om øerne. Foredraget giver et indblik i en dansk families dramatiske liv på De Vestindiske Øer og i København i slutningen af 1800-tallet.

Det handler historien om

Conrad Sorterup sejler som 23-årig i 1872 til De Vestindiske Øer for at begynde et nyt liv som digter. På skibet møder han Ida, de bliver gift, og sammen får de fem børn. Med fortællingen om de to unges og børnenes liv bliver vi vidne til en familiesaga, der viser, at virkeligheden ofte overgår vores fantasi.

I historien, der bygger på virkelige hændelser, følger vi familien fra rejseeventyrets begyndelse til børnene er blevet unge voksne i København. Livet under palmerne i det varme Vestindien står i voldsom kontrast til resten af børnenes opvækst i det kolde og nok så uvenlige Danmark, hvor de bliver splittet op mellem flere plejefamilier. Hverken deres fars forsvinden eller deres mors indlæggelse på Sankt Hans Hospital er passende emner nogen steder. Et af børnene vokser op hos en malermester, tre hos en kvindelig lærer og den yngste hos en kendt teaterdirektør, hvor datidens store kulturpersonligheder Edvard Brandes, Herman Bang og Holger Drachmann færdes.

Med stor energi og med endnu større modstand fra familie og venner kæmper den ældste søn for at samle sine søskende igen. Dagbøgerne bliver hans faste holdepunkt i den proces.

Foredraget bygger både på sønnens dagbøger og på et omfattende historisk kildemateriale. Det er rigt illustreret med samtidige fotos fra Vestindien og København.


2. Foredrag

Sådan skriver du en bog om din families liv

På baggrund af to bogudgivelser, der tager udgangspunkt i forskellige, autentiske familiers historier, men også inddrager den historiske tid i samfundet, tilbyder jeg et foredrag om, hvordan du kan omsætte interessen for dine forgængere til læsbare historier for dine efterkommere, - og måske for andre.

 • Hvordan foretager du en research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
 • Hvordan bygger du den gode historie op?
 • Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv?
 • Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
 • Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles om.

Bøgerne og historierne, jeg bruger som eksempel, er fortalt og bygget op på forskellig måde, men det gælder for begge, at de viser et tidsbillede, der kan interessere læsere uden for den tætte familiekreds. Begge bøger bliver forhandlet offentligt:

St. Thomas-mysteriet – en familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København.

Er udkommet 2. oktober 2017

Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup

Er udkommet i 2. oplag 2. oktober 2017


3. Foredrag

Caroline Jönsson

Historien om Caroline Jönsson er en fortælling om en landarbejderslægt, der lever og arbejder i trekantområdet Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup igennem 150 år.

Slægtens medlemmer begynder omkring år 1800 en vandring fra andre dele af Sjælland til Københavns Vestegn, der i stigende grad fungerer som Københavns spisekammer. Her er arbejde at få for mange børn af landarbejdere fra Sjælland og øerne omkring, men også for de mange svenske landarbejderbørn, der ikke længere kan tjene til føden i det forarmede Sydsverige.

Københavns Vestegn gennemgår i årene 1800 til 1960-erne en gennemgribende forandring fra landbrugssamfund til by- og industrisamfund, og Vestegnen bliver af folketingspolitikerne udset til at være det nye boligområde for de mange, der flytter ud fra storbyen København til omegnens lejlighedskomplekser eller parcelhusområder efter 2. verdenskrig. I området Glostrup, Vallensbæk og Vridsløselille foregår byudviklingen med en sådan hast, at egnen er vanskeligt genkendelig i dag. Selvom man ser godt efter, er der kun svage spor af de oprindelige landsbyer.

Caroline Jönssons familie har gjort hele udviklingen med. Som daglejere, tjenestekarle og – piger ved Vestegnens landbrug, banevogter i Glostrup ved København-Roskildebanen og håndværkere med arbejde på de mange nye byggeprojekter har familiens medlemmer både arbejdsmæssigt og privat været en del af den store omstilling fra landbrugssamfund til bysamfund.

Mød Caroline og hør, hvordan en fattig landarbejderfamilie navigerer i en periode af danmarkshistorien, hvor udviklingen går meget stærkt.

Foredraget bygger på bogen:

Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup

Er udkommet i 2. oplag 2. oktober 2017